ACCESIBILITATE

Infrastructura de transport și comunicații în RDN este destul de diversificată și ramificată. Regiunea este conectată la piețile europene și cele din Est prin intermediul unui traseu rutier internaţional (Coridorul Giurgiuleşti-Briceni) și două trasee naţionale (M14 şi M2). În același timp, rețeaua de drumuri intraregională asigură o mobilitate ridicată de la Nord la Sud si de la Est la Vest pentru mobilitatea forţei de muncă, cât şi desfacerea produselor agricole în centrele urbane. Iar densitatea rutieră relativ înaltă raportată la populație (cea mai înaltă în profil regional) creează toate premisele pentru circulația mărfurilor și traficului de pasageri, ceea ce într-un final duce la creşterea indicilor de dezvoltare socio-economică.

RDN e unica regiune care dispune de oportunitatea accesului aerian prin două aeroporturi – Aeroportul Internaţional Bălţi şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti.

Densitatea reţelelor de căi ferate în RDN este cea mai mică din republică şi constituie 2,1 km /100 km2, fiind sub media republicană de 3,3 km/100 km2. Principalele noduri de cale ferată în regiune sunt municipiul Bălţi şi orașul Ocniţa. Prin aceste conexiuni, rutele feroviare moldoveneşti se diversifică şi cuprind următoarele destinaţii: Rusia (Moscova şi Sankt Petersburg), Belarus (Minsk), Ucraina (Kiev, Cernăuţi, Ivano-Frankovsk etc.).

Pe teritoriul Regiunii activează două puncte navale de trecere a frontierei, care sînt utilizate la capacităţi minime, atît pentru transportul de mărfuri, cît şi pentru transportul de pasageri: podul plutitor Soroca-Ţekinovka şi podul plutitor Cosăuţi-Yampol.

keyboard_arrow_up
clear