Informația de bază

PIB REGIONAL

În anul 2016, conform datelor oficiale ale BNS, Produsul Intern Brut Regional a atins nivelul de 27.316.519 mii lei prețuri curente. RDN se află pe locul doi între regiunile de dezvoltare în ceea ce privește dimensiunea PIB și contribuie cu 18,3% la crearea PIB-lui național.

Din punct de vedere al nivelului de dezvoltare economică, RDN este considerată a fi o regiune dezvoltată cu potențial de creștere ridicat. Sectorul antreprenorial este caracterizat de un număr relativ ridicat de întreprinderi, acest indicator plasînd Regiunea pe locul trei la nivel național. IMM din RDN continuă să reprezinte coloana vertebrală a economiei regionale, ele numărând 98% dintre întreprinderile cu activitate în sectoarele economice regionale, avînd o contribuție vitală la creșterea economiei regionale.

Economia Regiunii se bazează în principal pe sectorul terțiar (cu pondere mare a comerțului), pe industrie (aici fiind reprezentate aproape toate sectoarele industriale, cu preponderența industriei prelucrătoare) și pe sectorul agricol. Turismul rămîne a fi deocamdată un sector mai puțin valorificat.

 

POPULAȚIA

La 1 ianuarie 2018 populația stabilă în RDN a fost de 979.690 locuitori, reprezentînd  circa 27,8% din populația totală a țării. Cel mai mare număr de populație în regiune, circa 15% (150.739 locuitori), se concentrează în mun. Bălți și 10% (100.078 locuitori) în r-ul Soroca. În timp ce în r-ul Dondușeni locuiesc numai 4,3% (4.852   locuitori) din numărul total al populației regiunii.

Densitatea populației atinge valoarea de 98,6 loc/kmp. Cel mai ridicat nivel al densității îl deține mun. Bălți cu 1932,4 loc/kmp, datorită menținerii ritmului de dezvoltare care a afectat în mod deosebit evoluția municipiului. Cel mai scăzut nivel al densității este în r-ul Dondușeni – 66,5 loc/kmp,

ARIA

RDN are o poziție geografică avantajoasă, învecinându-se la nord cu Ucraina și la vest cu un stat membru al UE (România) ceea ce-i asigură regiunii un grad de deschidere determinant pentru viitorul său.

Suprafața regiunii este de 10.014 km2  (echivalentul a circa 1.001.394 mii ha), reprezentînd 29,6% din suprafața totală a țării.  Regiunea include 3 municipii (Bălţi, Edineț și Soroca) și  11 raioane (Briceni, Edineţ, Donduşeni, Drochia, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca).

Regiunea dipsune de soluri fertile cu o bonitate înaltă care permit obţinerea recoltelor înalte la culturile tehnice agricole. Pe lîngă aceasta aici se întîlnește o gamă largă, diversificată de resurse ale solului și subsolului, care în majoritatea cazurilor, sînt folosite ca materiale de construcţie.

 

keyboard_arrow_up
clear