Resurse umane și educație

RDN dispune de un potențial industrial bine dezvoltat, fapt datorat activității unui număr mare de întreprinderi industriale amplasate pe întreg teritoriu al regiunii. Marea majoritate a întreprinderilor industriale sunt antrenate în industria prelucrătoare.  Respectiv regiunea oferă forță de muncă în mod constant pentru industria prelucrătoare (alimentară, automotive, textilă, etc.). Totodată regiunea își orientează eforturile sale spre dezvoltarea sectorului IT. Un rol important în acest sens o are existența unei instituții superioare de învățămînt, medii de specialitate, profesional-tehnice, care servesc o bază excelentă pentru dezvoltarea resurselor umane, cu impact asupra dezvoltării economice a întregii regiuni.

La nivelul anului 2016 RDN a înregistrat o rată de ocupare de 43%.  Pe ansamblul anilor 2009-2016 evoluția populației ocupate are o tendință pozitivă majorîndu-se de la 36,60% în anul 2009 la 43,10% în anul 2016.

Ca structură, populația ocupată a regiunii este orientată spre agricultură (49,2%), servicii (33,1%) și industrie (10,4%). Din total populație ocupată, 26% sunt cu vârste cuprinse între 35-44 de ani, iar 23% cu vârste de 45-54 de ani.

Performanța economiei regionale se reflectă printr-o rată a șomajului scăzută – 4,0%, inferioară celei naționale (4,2%).  În ceea ce priveşte distribuţia şomajului pe sexe, se observă că rata șomajului pentru bărbați este mai mare decît în cazul femeilor și această situație se păstrează pe parcursul ultimilor 8 ani.

În anul de studii 2016/2017 în RDN funcționau 421 de instituții de învățămînt primar și secundar generale, 16 – secundar profesionale, 13 – colegii și 1 – instituție de învățămînt superior.

Repartizarea elevilor/studenților pe unități de educație

  2011/

2012

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

Învățămîntul primar și secundar 102797 97950 93529 89222 86874 86143
Învățămîntul secundar profesional 6905 6745 6027 5637 5318 6157
Învățămîntul mediu de specialitate 7432 7442 7041 7144 7086 6681
Învățămîntul superior 6783 6351 6050 5626 5354 4691

Din tabel rezultă scăderea numărului de elevi/studenți la toate nivelurile de educație. Fapt determinat de tendințele demografice din regiune.

 

keyboard_arrow_up
clear